Rapoo- It solutions & Corporate template

08-8548211

צור קשר

עדכן כתובת דוא"ל
שלח דוא"ל

אתר הנצחה לתושבי הישוב .
יהי זיכרם ברוך...

דף הנצחה לבלוטשטיין צבי ז"ל
(19/12/1915 - 09/03/1946)     ( יב טבת תרע"ו  -  ו אדרב תש"ו )

צבי בלוטשטין ז"לנולד: י"ב בטבת תרע"ו  19.12.1915
נפטר: ו' באדר ב' תש"ו  09.03.1946
צבי בלוטשטיין קבור בבית העלמין של קהילת אנטוורפן - בלגיה, אשר נמצא בעיר פוטה - הולנד. הוא נשלח כחייל לצבא הבריטי ונהרג.
מטעם יבנה שירתו בצבא הבריטי חברים נוספים כגון זאב בן יהודה ז"ל, ושמעון דגני ואברהם קהתי יבדלו לחיים ארוכים). בין אחיו של צבי היו ישראל שמיר ז"ל ( חבר יבנה), אליעזר שמיר ז"ל משדה אליהו, (אביהם של דב ז"ל, גדעון ונעמה יעיר), ויבדל"א יצחק שמיר מבני דרום (אבא של אילת לסלוי.


צבי ז"ל נולד במגדבורג אשר בגרמניה למשפחה דתית רבת בנים. חינוכו היה דתי-מסורתי, ועם יסוד "צעירי מזרחי" בעירו הצטרף אליה יחד עם רוב בני משפחתו. אחרי תקופת הכשרה קצרה בגרמניה הדרומית עלה ארצה בקיץ תרצ"ד (1934) ונקלט מיד בקיבוץ רודגס. יחד עם אחיו הגדול לא שקט ולא נח עד שזכו להעלות ארצה את הוריהם ואת יתר בני השפחה וגם הם נקלטו בקיבוץ רודגס.

צבי התמסר בכל נפשו ומרצו לעבודה החקלאית. לא עברו ימים והוא נעשה לאחד מעמודה התווך של המשק. בימי הדיונים על התיישבותו של קיבוץ רודגס היה הוא בין המתווכחים הנלהבים ביותר. הוא היה בין הראשונים שיצאו לחקור את הנקודה החדשה המוצעת ולבחון את סיכויי החקלאות במקום.

הוא לא זכה לתת את חלקו ואת ניסיונו בבנין המשק החדש. עם הגל השני של ההתגייסות בישוב התנדב גם הוא. כל ימי היותו בצבא הוא נשאר ער לכל המתרחש במשק ההולך ונבנה. בימי חופשתו היה מבלה בקבוצה מסייר בכל ענפי המשק וסוקר את הנעשה. ידידות מיוחדת שמר צבי לילדי הקבוצה. ממרחקים היה כותב אליהם ומספר על כל מה שהם רוצים לדעת, בימי חופשתו היה מבלה הרבה בחברתם, מוסר להם מחוויותיו של חייל עברי ועונה על כל שאלותיהם הסקרניות של חבריו הקטנים.

עם גמר חופשתו האחרונה (כ-6 שבועות לפני מותו הטרגי) עוד הסבו אתו הילדים ומסרו על ידו מתנות ומכתבים לילדי הגולה. הם הפצירו בו שיעשה את הכל כדי להעלות את בני גילם ארצה. צבי הבטיח להיות שליחם הנאמן של ילדינו ולהביא עידוד לילדים בנכר אשר טרם זכו למולדת.

אולם הוא לא זכה לכך, בימים האחרונים של אדר ב' נתקבלה הידיעה מחבריו על מותו הטרגי. לשורה הארוכה של חללי ישראל במלחמה הארורה הזאת נוסף עוד קבר רענן של חייל עברי אשר לחם בעד מולדתו ונפל על אדמת נכר.

חיים איזנר דברים לזכרו, מתוך עמודים ניסן תש"ו.
 
הוסף

"יש לתקן כמה פרטים. צבי נפטר ב-9 במרץ 1946 ולא ב-1 במאי 1946. ..."
יעל דרייבר לבית שמיר


< חזרה לאתר הנצחה
kvYavne abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות